Дата Центар

Бекап и Репликација

Бекап и Репликација

Бекап и обновување е услуга позната и како онлајн резервна копија или облак резервна копија, е начин на далечинско складирање на податоците во облакот и давателот на услугата да ја обезбеди и управува потребната инфраструктура за резервна копија и обновување, софтвер и услуги за поддршка.

Предности на “Go Net” Бекап и обновување:

  • Едноставност и леснотија на користење
  • Флексибилност на распоредување
  • Висока сигурност и безбедност на резервните копии
  • Флексибилно распоредување на резервните копии
  • Автоматизирана (заснована на политика) заштита на податоци
  • Резервна копија на Remote Site
  • Инстантно враќање на податоците
  • Автоматско обновување по катастрофи

Технички спецификации