Дата Центар

Виртуелен Приватен Сервер

Виртуелен Приватен Сервер

Виртуелен приватен сервер е сервер поставен на Cloud платформа, кој работи на многу силна и моќна хардвер инфраструктура која е лоцирана во просториите на Дата Центар-от на “Go Net”.
Добивате моќен хардвер без потребата од окупирање на просторот, без огромни инфраструктурни трошoци и без потреба од дедициран персонал за негово одржување.
Одберете конфигурација која ви е потребна, плаќајте месечно без инвестирање во купување на нов сервер

Технички спецификации