Дата Центар

Колокација

Колокација

Заштедете инвестиции преку мигрирање на ИТ опремата во нашиот современ дата центар граден според последните стандарди. Нашиот дата центар и тимот од искусни професионалци е спремен да опслужи ИТ системи со критично ниво на важност, обезбедувајќи високо ниво на редундантност, безбедност и достапност.

Предности од користење надворешен ДЦ:

  • Висока достапност и сигурност поради користење редундантни системи, кои значат два пати поголема инвестиција доколку сами правите систем сала.
  • Нема потреба да ангажирате скапи професионалци кои би управувале и мониторирале со системите 24/7.
  • Евтино надградување на капацитети без да инвестирате во нова инфраструктура како скапи УПС и агрегатски системи.

Технички спецификации