About GoNet

About the Company

Go Net Communications is a national telecommunications provider licensed by AEK to provide public
electronic communications since 2016.
The company is focused on providing telecommunications services for the business sector with
telecommunications solutions that will enhance their operations.
Offers advanced and secure services, as well as professional “IT” solutions according to the needs of the
user by implementing the most modern communication equipment in order to provide its users with
connections up to 10 Gbps with stability, privacy and guaranteed availability with “SLA” up to 99.99 %.

Quality guarantee


The “Go Net” services are characterized by 24/7/365 technical support, professional staff, Service Level
Agreement – SLA and implemented quality and safety standards:
– ISO 9001:2015 Quality Management
– ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management
– ISO/IEC 20000:2018 IT Service Management
– ISO 14001:2018 Environmental Management


Vision and Mission


To provide secure, reliable affordable and high quality telecommunication services anytime and anywhere through a secure and state-of-the-art telecommunication network that ensures flawless coverage.


Why GoNet?

Квалитет

Ние се стремиме кон извонредност во сè што правиме. Поставуваме високи лични и компаниски стандарди, а потоа постојано се трудиме да ги надминеме.

Поддршка

Нашето знаење и експертиза се она што не издвојува од конкуренцијата. Ние веруваме дека секоја интеракција со клиентите е можност да создадеме доверба во нашите способности.

Eкспертиза

Со фокус на искуството на клиентите, колегите и засегнатите страни, ние постојано се стремиме да ги надминеме очекувањата и да ги предизвикаме нормите за испорака на услуги.

Интегритет

Кога се соочуваме со тешка одлука, никогаш не ги компромитираме нашите вредности и принципи. Го правиме она што е правилно, а не она што е најлесно.