Нашиот тим

Тимот на “Go Net” се состои од високо квалификувани и сертифицирани ИТ експерти во различни области покривајќи ги сите потребни аспекти за градење и поддршка на непречена корпоративна ИТ инфраструктура. Континуирано се следат и имплементираат светските технолошки трендови и достигнувања од областа на телекомуникациите и ИТ технологијата.

TRUSTED BY

0 1 2 3 4 5 6 7