Услуги

Етернет Приватна Линија

Етернет Приватна Линија

Услугата “Ethernet Private Line – EPL” е приватна податочна врска што безбедно поврзува две или повеќе локации/експозитури за приватни податочни сервиси на деловниот кориник. EPL е затворена мрежа за транспорт на податоци што не кореспондира со јавниот Интернет сообраќај и е својствено безбедна конекција без потреба од криптирање на податоците.

Kарактеристики на услугата:

  • Поврзување по сопствена оптичка инфраструктура изолирана од јавниот интернет сообраќај
  • Креирање на техничко решение по потреба на корисник
  • Неограничен проток на податоци
  • 24/7 техничка и безбедносна поддршка
  • Загарантирани перформанси
  • Договор за загарантирана достапност на услуга (SLA)

Други услуги за деловни корисници