Услуги

Корпоративен VPN

Корпоративен VPN

IP VPN услугата нуди безбедно поврзување на географски одалечени локации и лесно и ефикасно развивање на приватна коорпарациска мрежа користејки L2 и L3 VPN тунелирање, изолирана од интернетот со енкриптирање на податоците.

Технички спецификации

  • Сигурна и приватна врска помеѓу вашите канцеларии
  • Заштита на корпоративните податоци со “IPSec” енкриптирање
  • VPN тунели: L2TP ,OpenVPN, GRE tunnel, WireGuard и други
  • Скалабилност и флексибилност
  • Загарантирани перфоманси и достапност со “SLA”
  • Неограничен транфер на податоци
  • 24/7/365 техничка поддршка со дедициран инженер

Други услуги за деловни корисници