Услуги

Dark Fiber

Dark Fiber

Услугите на “Go Net” Dark Fiber ви обезбедуваат флексибилност да имате целосна контрола врз вашата мрежа. Изборот на продавач на мрежна опрема, транспортна технологија и мрежни протоколи на повисоко ниво е во ваши раце.

За давателите на услуги со огромни барања за пропусен опсег, има совршена економска смисла да поседуваат темни влакна на долг рок.
можете да ги предвидите вашите трошоци во однос на флуктуациите на цената на пропусниот опсег и недостигот на снабдување. Бидејќи вашиот договор со IRU не може да биде суспендиран, имате флексибилност на целосна контрола врз вашата инфраструктура. Можете да го користите за вашите моментални потреби и да го надградувате само вашиот хардвер кога вашите барања се зголемуваат.

Други услуги за деловни корисници