Услуги

IP Телефонија

IP Телефонија

Cloud VoIP е современо решение за телефонски услуги во кое “IP-PBX” централата е хостирана во дата центарот на “Go Net” и се испорачува на било која локација со интернет пристап.
Обезбедува рутирање и управување со повици на корисникот без потреба од купување на скап хардвер за локален “PBX” систем и негово одржување.
Изборот на Cloud VoIP решение нуди загарантирана достапност и брза техничка поддршка без потреба од инженер на Вашата локација.

  • Можност за задржување на постоечката нумерација
  • Флексибилен број на локали и говорни канали
  • Префрлување, пренасочување, распределување на повици и сите останати функционалности на IP-PBX систем за менаџмент на повиците
  • “IVR” говорен автомат
  • Превземање на улугата на IP телефони, Android/IOS мобилни и персонални компјутери
  • Можност за изготвување на техничко решение спрема Вашите потреби

Технички спецификации